Pomoc městu Česká Lípa po povodních

Září 17, 2010 | publikován v: Pomaháme | od

Během roku 2010, Českou republiku znovu postihly povodně, každým rokem se rozvodňují koryta řek i potoků, ale letos to bylo jiné. Nechceme zmírňovat starosti a problémy, které měly za následek předešlé povodně, ale tisíciletá voda, která postihla naši zemi, byla devastující. Záplavy jsou většinou v oblastech rizikových, blízko řek, ale tento rok si voda našla cestu i mnohem dále. Deště, které neustávaly několik dní a byly tak silné, že měly za následek, že půda vodu nevsákla a tekla do všech stran.

Naše společnost dodává služby každý den mnoha subjektům a i přes to jsme schopni se zastavit a pomoci v nouzových situacích. Ke konci srpna, dostal pan ředitel naší společnosti Ksena s.r.o, pan Vladislav Bochkov, zprávu od svých známých, kteří žijí v České Lípě, v jaké situaci se nachází postižená část města a zda-li by jim mohl nějakým způsobem pomoci. Ani na okamžik nezaváhal a začal jednat. Osobně sehnal kontakt na místostarostku města Česká Lípa, paní Zuzanu Březinovou, aby se zeptal jakým způsobem by mohl pomoci. Paní místostarostka mu sdělila, co je nejvíce potřeba: plínky pro děti, hygienické prostředky, úklidové prostředky a repelenty proti hmyzu.

Víme, že jim tímto způsobem nemůžeme vrátit to o co přišli, ale věci které jsme přivezli pomohly alespoň o krůček se přiblížit k nápravě a obnově postižených míst. Použili jsme pravidlo, které často používáme:„ NEČINNOST JE NESPRÁVNÁ ČINNOST“.

Vždy je lepší udělat alespoň něco co je v tvých silách, než být nečinný.

O autorovi